ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Occupancy RateQ1Q2Q3Q4
201685%76%86%84%
201787%80%81%84%
201889%80%85%86%
2019
88%
82%
86%
88%
202064%11%19%28%
Actual Gross ADRQ1Q2Q3Q4
20163,3143,1223,3763,354
20173,4423,3203,6683,534
20183,3793,2103,4333,359
20193,384
3,153
3,291
3,207
20202,8811,8591,5331,733

หมายเหตุ :
เดิมการเฉลี่ยของ Gross ADR และ Occupancy เป็นการเฉลี่ยแบบเส้นตรง และเพื่อทำให้อัตราเฉลี่ยของอัตราดังกล่าวใกล้เคียงกับความเป็นจริง อัตราที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ถูกเฉลี่ยโดยน้ำหนักของจำนวนห้องของแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้

  1. โครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ ประตูน้ำ (เดิมชื่อโครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี) จำนวนห้อง 266 ห้องพัก
  2. โครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท (เดิมชื่อโครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี) จำนวนห้อง 207 ห้องพัก
  3. โครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ ชิดลม (เดิมชื่อโครงการเซนเตอร์ พอยต์ แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน) จำนวนห้อง 178 ห้องพัก