ข่าวประชาสัมพันธ์
06 พ.ย. 63

ก.ล.ต. แจ้งค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น หัก ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ตามโครงการช้อปดีมีคืน

17 ส.ค. 63

Bangkok Hotel Market Update (Q2'2020)

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

16 ส.ค. 62

ภาษีเงินปันผลจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

13 ส.ค. 62

สถานการณ์การท่องเที่ยงครึ่งปี 2562

01 ก.พ. 62

รายงานสภาวะการท่องเที่ยวปี 2562

28 ธ.ค. 61

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

06 ก.ค. 55

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง underwriter QHHR