ราคาหลักทรัพย์

@ 23 กรกฎาคม 64

ราคาเปิดตลาด

5.45

ราคาปิดตลาด

5.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.05 (0.92%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.40 - 5.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

69,801

มูลค่าการซื้อขาย

379,185