ราคาหลักทรัพย์

@ 27 พฤศจิกายน 63

ราคาเปิดตลาด

6.05

ราคาปิดตลาด

6.00

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-1.64%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.00 - 6.05

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

142,900

มูลค่าการซื้อขาย

860,150