งบการเงิน
14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 1/2564 QHHR

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 QHHR

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาส 3/2563 QHHR

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 2/2563 QHHR

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 1/2563 QHHR

02 มี.ค. 63

งบการเงินประจำปี 2562 QHHR

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาส 3/2562

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 2/2562

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 1/2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินประจำปี 2561

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาส 3/2561

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 2/2561

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 1/2561

28 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

11 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

11 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

15 พ.ค. 60

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 Q1/2560

15 พ.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 1/2560

15 พ.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2560

01 ม.ค. 60

งบการเงินไตรมาสประจำปี 2559

01 ม.ค. 60

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 Q4/2559

01 ม.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559

15 พ.ย. 59

งบการเงินไตรมาส 3/2559

15 พ.ย. 59

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2559

15 ส.ค. 59

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2559

15 ส.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 2/2559

15 ส.ค. 59

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 Q1/2559

16 พ.ค. 59

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 Q1/2559

11 พ.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 1/2559

11 พ.ค. 59

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2559

26 ก.พ. 59

งบการเงินประจำปี 2558

26 ก.พ. 59

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20_Q4.2558

26 ก.พ. 59

สรุปผลการดำเนินประจำปี 2558

10 พ.ย. 58

งบการเงินไตรมาส 3/2558

10 พ.ย. 58

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2558

11 ส.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 2/2558

11 ส.ค. 58

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20_Q2.2558

11 ส.ค. 58

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2558

12 พ.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 1/2558

12 พ.ค. 58

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2558

12 พ.ค. 58

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20_Q1.2015

13 ก.พ. 58

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20_Q4.2014

11 ก.พ. 58

งบการเงินประจำปี 2557 QHHR

11 ก.พ. 58

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 QHHR

10 พ.ย. 57

งบการเงินรายไตรมาส 3/2557

10 พ.ย. 57

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557: QHHR

08 ส.ค. 57

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557: QHHR

08 ส.ค. 57

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

08 ส.ค. 57

งบการเงินไตรมาส 2/2557

14 พ.ค. 57

งบการเงินรายไตรมาส 1/2557

14 พ.ค. 57

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2557: QHHR

27 ก.พ. 57

งบการเงินประจำปี 2556

27 ก.พ. 57

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556

08 พ.ย. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

13 ส.ค. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

21 พ.ค. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

11 เม.ย. 56

QHHR งบการเงินรายปี 2555

21 ก.พ. 56

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2555_QHHR

13 พ.ย. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555_QHHR

13 พ.ย. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555_LHPF

12 พ.ย. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555_LHPF

06 มี.ค. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555